Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Nehrazené výkony

 

Výkony na žádost pacienta, nehrazené pojišťovnou.

Výkon: Registrovaný Neregistrovaný
potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku 500,- Kč 2000,- Kč
celkové vyšetření lékařem 700,- Kč 2000,- Kč
potvrzení pro řidičský průkaz 500,- Kč 2000,- Kč
preventivní prohlídka na vyžádání pacienta (1x za dva roky hradí pojišťovna) 700,- Kč 2000,- Kč
vstupní prohlídka do zaměstnání 700,- Kč 2000,- Kč
ošetření mimo ordinační hodiny dle domluvy   
potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání,  prodloužení zbrojního průkazu 700,- Kč 2000,- Kč
zdravotní průkaz 500,- Kč 1000,- Kč
aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (nezahrnuje cenu očkovací látky) 300,- Kč 400,- Kč 
vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem 200,- Kč 300,- Kč
CRP test odlišující bakteriální a virové infekce 200,- Kč 250,- Kč
INR test ( Quick ) srážlivosti krve 200,- Kč 300,- Kč
test krevního cukru glukometrem 100,- Kč 100,- Kč
test glykovaného hemoglobinu ( HbA1c, ke sledování dlouhodobé hodnoty krevního cukru ) 300,- Kč 500,- Kč
jednoduchá analýza moči na počkání  100,- Kč 100,- Kč
vystavení náhradního hlášení PN 100,- Kč  neposkytujeme
kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta 5 kč / stránka neposkytujeme
vydání potvrzení o zdravotním stavu, včetně výpisu ze zdravotní dokumentace 500,- Kč 800
vydání potvrzení o zdravotním stavu, včetně výpisu ze zdravotní dokumentace na počkání  1000,- Kč 1000
EKG vyšetření na žádost pacienta  400,- Kč 400,- Kč
aplikace injekce proti bolesti  50 - 100 Kč 200,- Kč
administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí 1000,-   neposkytujeme
potvrzení ke studiu zdarma zdarma
potvrzení k běžné sportovní činnosti 700,- Kč 1000,- Kč
odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele ( cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku laboratoře ) 50,- Kč 100,- Kč
konsultace e-mailem   zdarma

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024